tai game dao vang khu vuon dia dang khi phach anh hung tai game dao vang tai game iwin game android mobi army game bigone tai game android
 Hãng sản xuất

Thông tin truy cập
Lượt truy cập: 17.993.280
Trực tuyến: 58
 Thông tin sản phẩm
 
 
 
Infinity Box
4,199,000 VNĐ
 Đánh giá sản phẩm: chưa có nhận xét
 Trong kho: Đang có hàng
 Quy cách: Hộp
 Xuất xứ:
Thiết bđa năng unlock (mở mạng), mở mã bào vệ, sửa lỗi phần mềm cho rất rất nhiều dòng máy không thể kể hết qua 1 khung nhỏ như này. Đặc biệt Format, sửa lỗi phần mềm, repair bad software cho các dòng máy Mp4 trung quốc hiện đang là số 1. Có thể kết hợp với VE pro hoặc spiderman sửa lỗi phần mềm cho MP4 rất hay. Ngoài ra còn hỗ trợ thêm cho các dóng chính như LG, Sagem, Motorola acer....v..v Update nhanh, hỗ trợ khách hàng tốt.
Base module:

Panasonic:
GD67, GD55, G50, G51E, G51M, G51U, G60, G70
A100, A101, A102, A200, A210, A500
X60, X66, X68, X77, X100, X200, X300, X400, X500, X70, X700, X701
SC3, VS2, VS3, SA6, MX6, VS6, VS7, SA7, MX7

Free addons:

Sony Ericsson: J100
Motorola: C113, C115, C115i, C116, C117, C118, C139, C155, C156, V170, V171, V172, V173, C257, C261, V177, C168, C257, C261, V175, V176, V177, V690, V872, V878 (dead phones repair supported)
Bird/Fly: S288, S299, S688, S788, S1180C, S1120, V09, V10, S570
Fly: Z200, Z300, Z300a, Z400, Z500, X3, X7, x5
Amstrad: S288
Nec: E101, N342i, N343i, N200, N208, N910, N916, N917, N919, E121, N650i, E122
Philips: 568 (CT5688)
Siemens: ST55, ST60, CFX65, CL75, AP75
VK-Mobile: VG207, VK207i, VK300, VK310, VK320, VK330, VK500, VK518, VK520, VK530, VK550, VK560, VK570, VK580, VK800, VK900 (models for American market supported too)
BenQ: O2X1i, O2XLI, O2X1b, O2X3, O2X4, M300, M315, M350, S700, O2X2i, M305
BenQ: M100, M220, S88 currently in beta-test
Alcatel: OT152, E15x/16x/25x
Hyundai: H350, MP510, MP718, MP738
TCL: Q510,Q515,718,738, T550, T939, In test: Q550
Toshiba: TS10
Newgen: C610, C620, C710, C800, E1000, E1100, T1000, S410
Audiovox: GSM609, GPRS748
KN-Mobile: KN200, KN300, KN310, KN400, KN500
Airness: AIR99
Konka: C926, EC001
Thomson: TN320, TN710
DBTel: J6
Emblaze: Sting6
Vitel: O2X7
Virgin: Lobster485
Zonda: G1840, G1860, G1880
Medion: MD95100/2860
Sanyo: S750
Vitel: TSM1/3/4/5m/6 currently in beta-test

Geo: GV500

Infinity-Box key features: (check available options for each model below)
. Fast SP-Unlock
. Fast (high-speed) flashing
. Write any part of flash separately (Main, Flex, Map, FFS, LanguagePack)
. Imei repair
. Remove/clear UserLock (PhoneCode)
. Reset to default/factory settings
. Repair dead phones
. Big flash files database for all World regions. List of flash files available for free download in support area.

Panasonic X100, A200, X500, G60:
. Flashing software auto-detect phone version and offer to skip flash part that is the same.
. "Safe Mode" option to prevent phone death with empty battery.
. Flash different region phones (f.e.: Asian to Euro, Euro to Asian).
. Decustomization (operator logos, wap settings etc.).
. Fast (less than 1 min) and real Imei repair. Old Imei not come back after future flashing.
. Flash reading.
. Repair G60, X500 erased boot-core w/o flash chip desoldering

Panasonic GD55, G50, G51E, G51M, G51U, G70, A100, A101, A102, X300, A210, SC3:
. Flashing software auto-detect LangPack structure and check existing/new LangPack compatibility (not supported for GD55 due to GD55 has no separate LangPack flash part).
. Reset phone user settings to default factory values (RF,BAT etc. calibration values not resetted).
. Flash different region phones (f.e.: Asian to Euro, Euro to Asian).
. Decustomization (operator logos, wap settings etc.).
. Fast and real Imei repair. Old Imei not come back after future flashing (A210, SC3 not supported yet).
. Flash reading
. SP-Unlock
. Lock to Network (SC3 not supported yet)
. A100,A101,A102,X300 "No network" problem repair after bad unlock/flashing with other software
. "Backup" option for critical operations
. Non-stop flashing mode
. Repair after empty-battery flashing
. Fast speed flashing
. Repair eeprom

Panasonic X60, X66, X68, X77, X200, X400, A500:
. Flash phones that can not Power-On after bad/terminated flashing.
. Reset phone user settings to default factory values (RF,BAT etc. calibration values not resetted).
. Flash different region phones (f.e.: Asian to Euro, Euro to Asian).
. Decustomization (operator logos, wap settings etc.).
. Repair "Restarting" problem, as well as other software problems.
. Flash reading.
. Hidden Language activation
. Repair after empty-battery flashing

Panasonic VS2, VS3, SA6, MX6, VS6, VS7, SA7, MX7:
. SP-Unlock
. Flashing
. Decustomization
. Flash phones that can not Power-On after bad/terminated flashing.
. Flash different region phones (f.e.: Asian to Euro, Euro to Asian).
. Flash reading
. Fast speed flashing
. Reset defaults during flashing
. Hidden Language activation

Panasonic X700, X701:
. SP-Unlock
. Imei repair

Panasonic X70
. Unlock all software versions
. Clear phone memory
. Set user settings to factory defaults
. Clear Lock Code to: 0000

Sony Ericsson J100
. Direct SP-Unlock
. Flashing any part (Main/Language Pack/Flex) together or separately
. High flashing speed support
. Clear phone code
. Flash reading
. "Smart write" option. Together with high-speed option, flashing speed can be extremely high.

Motorola C113, C115, C116, C117, C118, C155, C156, V170, V171, V172, V173, C139, C257, C261, V177
. Read SP-Unlock codes (C257, C261, V177 not supported yet)
. Direct SP-Unlock (C257, C261, V177 not supported yet)
. Flashing any part (Main/LP/Flex) together or separately (not supported for C115/C116)
. Fast flashing speed support
. Upgrade/Downgrade firmware
. "Safe Mode" option to prevent death with empty battery (not supported for C115/C116)
. Phone type check to avoid wrong flashing
. Current/new firmware version check during flashing to save time
. Clear Phone Code
. Flash reading
. "Smart write" option. Together with high-speed option, flashing speed can be extremely high.
. Repair dead C113, C115, C116, C117, C118, C139, C155, C156, V170, V171, V172, V173 erased boot-core without desolder flash chip

Motorola V690, V872, V878, C168
. Flashing
. Flash reading
. Fast flashing speed support
. User code reading (C168 only)
. SP-Unlock (C168 only)

Bird S288, S688, S788, S299, Amstrad S288
. Flashing (fast speed supported)
. SP-Unlock
. Reset phone settings to default factory values (RF,BAT etc. calibration values not resetted).
. Repair software bugs (freez/restart etc.)
. Repair after empty-battery flashing

Bird S1180C, Bird V09, Bird V10
. Flashing
. Reset phone settings to default factory values (RF,BAT etc. calibration values not resetted).
. Repair software problems (freez/restart etc.)
. UserCode reset
. Flash reading

Siemens ST55, ST60
. Fast SP-Unlock (less than 1 min)
. Lock to Network
. Fast and real Imei repair (less than 1 min)
. Reset User-Settings to default (during flashing)
. Flashing
. Flash reading
. Repair after empty-battery flashing

Siemens CL75
. Fast SP-Unlock (less than 1 min)
. Reset User-Settings to default
. Flashing
. Flash reading
. Repair after empty-battery flashing
. Repair eeprom

Siemens CFX65
. Fast SP-Unlock (less than 1 min)
. Reset phone settings to default factory values (RF,BAT etc. calibration values not resetted)
. Flashing (fast speed supported)
. Decustomization
. Phone Code reset
. Flash reading
. Repair after empty-battery flashing
. "Smart write" option. In combination with high-speed option, flashing speed can be extremely high.

Nec E101, N342i, N343i
. Fast SP-Unlock (less than 1 min)
. Lock to Network (N343i not supported)
. Fast and real Imei repair (N343i not supported)
. Reset User-Settings to default
. Flashing
. Flash reading
. Fast speed support
. Non-stop flashing mode
. Repair after empty-battery flashing
. Repair eeprom

Nec E122
. Flashing
. Flash reading
. Fast speed support
. Reset User-Settings to default (repair freez/startup problems)

Philips-568
. Fast direct SP-Unlock
. Unlock code calculation by Imei
. Lock to Network
. Reset User-Settings to default (during flashing)
. Flashing
. Flash reading
. Non-stop flashing mode
. Repair after empty-battery flashing

VK-Mobile VG207, VK207i, VK300, VK310, VK320, VK330, VK500, VK518, VK520, VK530, VK550, VK560, VK570, VK580, VK800, VK900
. Fast SP-Unlock
. Imei repair
. Reset to defaults
. Flashing (VG207, VK300, VK310, VK320, VK330 not supported)
. Fast flashing speed support
. Upgrade/Downgrade firmware
. "Smart write" option. In combination with high-speed option, flashing speed can be extremely high.
. Flash Reading (VG207 not supported)

Alcatel E15x/16x/25x
. read unlock codes

BenQ O2X4
. read unlock codes

Sanyo S750
. direct sp-unlock

Alcatel OT152, Audiovox GSM609, BenQ O2X3, BenQ S700
. Fast SP-Unlock
. User Code reading
. Flashing (fast speed)
. Flash Reading

O2X1i, O2XLI, O2X1b, BenQ M300, BenQ M315, BenQ M350, Bird S570, Siemens AP75
. Fast SP-Unlock
. Flashing separately Firmware/LangPack/Flex
. Eeprom repair
. Flash reading

Hyundai H350
. Flashing
. Repair freez/restart problems
. Reset user settings to default values
. Reset LockCode to default value (0000)
. Fast speed support

Toshiba TS10
. SP-Unlock
. Flashing
. Reset user settings to default values
. Flash reading
. Fast speed support

Fly: Z200, Z300, Z300a, Z400, Z500, X3, X7
. SP-Unlock
. Flashing (full or any part of flash separately)
. Reset user settings to defaults
. Repair software faults/freez etc.
. Reset user code to defaults
. Flash reading
. Fast speed supported

Newgen: C610, C620, C710, C800, E1000, E1100, T1000, S410
. SP-Unlock
. Flashing (full or any part of flash separately)
. Reset user settings to defaults
. Repair software faults/freez etc.
. Reset user code to defaults
. Flash reading
. Fast speed supported

Airness: AIR99
. SP-Unlock
. Flashing (full or any part of flash separately)
. Reset user settings to defaults
. Repair software faults/freez etc.
. Reset user code to defaults
. Flash reading
. Fast speed supported

Nec N200, N208, N910, N916, N917, N919
. SP-Unlock
. Flashing (full or any part of flash separately)
. Reset user settings to defaults
. Repair software faults/freez etc.
. Reset user code to defaults
. Flash reading
. Fast speed supported

KN-Mobile: KN200, KN300, KN310, KN400, KN500
. SP-Unlock
. Flashing (full or any part of flash separately)
. Reset user settings to defaults
. Repair software faults/freez etc.
. Reset user code to defaults
. Flash reading
. Fast speed supported

Hyundai: MP510, MP718, MP738
. Flashing
. Repair software faults/freez etc.
. Flash reading
. Fast speed supported

TCL: Q510, Q515, 718, 738, T550, T939
. Unlock
. Flashing
. Flash reading
. Fast speed supported

Konka: C926, EC001
. SP-Unlock
. User code clear
. Flashing
. Flash reading
. Fast speed supported

Thomson: TN320
. SP-Unlock
. User code clear
. Flashing
. Flash reading
. Fast speed supported

DBTel J6, Emblaze Sting6, Medion MD95100/2860, Thomson TN710
. SP-Unlock
. Repair bloked counter
. Flashing
. Flash reading

Vitel O2X7
. SP-Unlock
. Flashing
. Flash reading

Virgin Lobster485, Audiovox GPRS748
. SP-Unlock
. Flashing
. Flash reading

Zonda G1840, G1860, G1880
. SP-Unlock
. Flashing (full or any part of flash separately)
. Reset user settings to defaults
. Repair software faults/freez etc.
. Reset user code to defaults
. Flash reading
. Fast speed supportedPackage Contains :
1 X Infinity Box Plus Unlocker
14 X Phone Service Cables
  • Panasonic X60
  • Bird S1180
  • Bird S288
  • LG 7050
  • Panasonic G60
  • VK207
  • Panasonic G50
  • BENQ M300
  • Panasonic X700
  • Panasonic VS SERIE
  • Nec N343
  • Alcatel OT152
  • BenQ O2X4
  • Panasonic X70
 Sản phẩm cùng loại
  Tên sản phẩm    Quy cách Xuất xứ Giá bán Đặt mua
Micro Box
Trong kho: Đã hết hàng
Nhãn hiệu:   
Đánh giá sản phẩm: chưa có nhận xét  
Hộp
3,089,000 VNĐ
Infinity Box
Trong kho: Đang có hàng
Nhãn hiệu:   
Đánh giá sản phẩm: chưa có nhận xét  
Hộp
4,199,000 VNĐ

Trang    1 
 Trang chủ   |    Danh sách sản phẩm     |     Hỏi đáp   |    Download miễn phí   |    Tin tức công nghệ   |    Thanh toán   |    Giao hàng   |    Giúp đỡ   |    Liên hệ
Bản quyền © 2010 CPS Vietnam. Powered by VIETCOM.
?>